Založení Československé republiky, aneb z deníku pradědečka

 • Založení republiky 28. října 1918
 • Premiéra: 26. 2. 2018
 • Scénář a režie : René Josef
 • Hraje: René Josef

Představení vzniklo k 100. výročí založení republiky 28. října 1918.

Prostředek sdělení

Divadelní zpracování je provázeno animací tří totemových loutek, zobrazující podstatné situace. Totemové loutky svou sošností a materiálem souzní s tématem a navíc umožňují být Emou Destinovou, hejtmanem Rošickým i pradědečkem legionářem, agentem a pilotem.

Poetika jde nejenom cestou vyprávění, demonstrování a dramatického jednání přes herce, loutky a jejich kombinované vztahy, důležité momenty jsou vyjádřené písněmi s kytarovým doprovodem Zborov a Naše zem.

        

Vyhlášení republiky

Když vzešlo ráno 28. října, žádný z vedoucích českých mužů nedovedl předpovědět, co vše toho dne vykonají. To záleželo na síle odporu za strany ještě se zuby nehty držících rakouských úřadů. Dopoledne na budově Národní politiky na Václavském náměstí vyvěsily noviny nótu rakouské vlády, že přijímá podmínky amerického prezidenta Wilsona pro mírové jednání. Lidé si to vyložili jako kapitulaci rakouské říše. Vojenské velitelství v Praze mělo dvě alternativy. Buď zakročí na vlastní odpovědnost brannou silou a způsobí krveprolití, nebo začít rozhovory s Národním výborem, zastupujícím novou státní moc. Nakonec se rozhodlo rokovat. Po Praze začaly hrát kapely, a Vídeň pak vydala následující prohlášení: „To nebyla revoluce, to byl koncert.“

Zaměření

Představení je vhodné pro žáky 5. – 9. ročníku ZŠ a studenty SŠ. Délka představení cca 40 minut.

Charakteristika představení

Pokud zlenivíme, přestaneme se zajímat o naši historii a nebudeme ochotni za každou cenu bránit svoji zemi a svobodu… Budeme navždy zapomenuti!

Masaryk byl filosof, republikán, gentleman s velkým rozhledem, a pravdu vždy stavěl nad prospěch. Byl skvělým diplomatem dojednávajícím s prezidenty vznik samostatného státu. Jan Patočka o něm s úctou prohlásil: „Je jediný filosof, který kdy založil stát,“ neboť přesvědčil Wilsona i mocnosti vítězné Dohody o nutnosti samostatného Československa.

Sepsal dva veledůležité dokumenty, kterými si získal amerického prezidenta Wilsona. První z nich byla Washingtonská deklarace:

„Náš národ nemůže se volně vyvíjet v habsburské lži-federaci, která není než novou formou odnárodňujícího útisku, pod nímž jsme trpěli minulá tři století. Nemůžeme a nechceme dále žít pod přímou nebo nepřímou nadvládou těch, kdo znásilnili Belgii, Francii, Srbsko a chtěli být vrahy Rumunska a Ruska. Oni jsou vrahy desetitisíců občanů a vojínů naší krve a spoluviníky bezpočetných zločinů, spáchaných v této válce proti lidskosti. Habsburská dynastie, zatížená nesmírným dědictvím chyb a zločinů, je stálou hrozbou světovému míru.“

Druhý dokument: Nová ústava Československa:

„Československý stát bude republikou. Ve stále snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního. Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím. Ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům. Vláda bude mít formu parlamentní a bude uznávat zásady iniciativy a referenda. Církev bude odloučena od státu. V zahraniční politice přijme Československý národ plnou část odpovědnosti za reorganizaci východní Evropy.“

Dodnes není Masarykova vize naplněna. Nejprve ji přervala okupace Německem a posléze komunistický puč. Po listopadové revoluci se nikdo nenamáhal vyjít z jeho vize, a je zřejmé, že ústava naší země, vzniknuvší před 28. lety, nedosahuje úrovně sepsané před 100 lety prvním prezidentem naší republiky.

Přehled činnosti Divadla jednoho herce

Divadlo jednoho herce bylo založeno v roce 2004.

Uvedené inscenace:

 • Deník o jízdě z Čech až na konec světa – Václav Šašek z Bířkova (premiéra 2004)
 • Maryša – Alois a Vilém Mrštíkové (premiéra 2006)
 • Romeo a Julie – William Shakespeare (premiéra 2008)
 • Příhody lišky Bystroušky – Rudolf Těsnohlídek (premiéra 2011)
 • Jan zvaný Hus (premiéra 2014)
 • Karel IV. (premiéra 2016)
 • Založení Československé republiky, aneb z deníku pradědečka (premiéra 2018)
 • Anděl pro Karla Kryla (premiéra 2019)
 • Putování Jana Amose Komenského (premiéra 2020 – odloženo)
 • Deník chlapce narozeného v roce 1970 (připravujeme)