Jan zvaný Hus

 • Jan Hus (1370? – 1415)
 • Premiéra: 24. 10. 2014
 • Scénář a režie : René Josef
 • Hraje: René Josef

Představení vzniklo k 600. výročí upálení mistra Jana Husa (6. července 1415) a bylo součástí Národních slavností „Jan Hus 600“.

Recenze představení (3. 8. 2015)

Charakteristika představení

Inscenace Jan zvaný Hus se snaží postihnout dobu a život mistra Jana Husa. Zachytit osobnost českého reformátora není snadné, proto je příběh sestaven z fragmentů, které vytvářejí oblouk od studií na Karlově univerzitě přes kázání v kapli Betlémské až po koncil v Kostnici a jeho mučednickou smrt. Neschází ani jeho přátelství s Jeronýmem Pražským a spor se Štěpánem Pálčem, rozpravy s králem Václavem IV. a první bouře proti odpustkům, které skončily popravou tří mládenců. Koncilu, na kterém byl Hus vystaven nátlaku, aby odvolal, je věnována podstatná část inscenace.

Fundamentální je neochvějný postoj Jana Husa k pravdě, ke které se dopracoval. A i když mu nebyl dán prostor k obhajobě, přece jen vyslovil zásadní fakta: „Co mám odvolat? Pravdu o opravě církve? Nebo pravdu o uchopení a zneužití moci?“

A závěrem velice důležité poselství, poselství vyslovené tváří v tvář plamenům hranice: „Láska k životu a pravda života jsou možné jen s vědomím smrti. Mám na tomto světě už jenom jednu, jedinou povinnost. Jednu a žádnou jinou – dobře umřít! Kdybych se byl bál, nikdy bych sem nebyl přišel!“

Prostředek sdělení

Divadelní zpracování je provázeno animací tři totemových loutek zobrazující podstatné situace. Totemové loutky svou sošností a materiálem souzní s tématem a navíc umožňují – pomocí malých doplňků – být Husem, Jeronýmem, Pálčem, třemi mládenci, kteří byli popraveni, ale předvedou i schizma trojpapežství.

Poetika zobrazení života mistra Jana Husa jde tedy cestou vyprávění, demonstrování a dramatického jednání přes herce, loutky a jejich kombinované vztahy.

Zaměření

Představení je vhodné i pro žáky 5. – 9. ročníku ZŠ a studenty SŠ. Délka představení cca 45 minut.

Předpokládaný přínos

Srozumitelnou a zajímavou formou seznámit mladého diváka nejen se životem Jana Husa, ale také s jeho poselstvím. Jan Hus je celoevropská osobnost. Svým konáním napomohl zrodu zcela nové evropské éry, která si váží jedince a jeho pravdy. Právě na příkladu Jana Husa můžeme oslavit takové lidské vlastnosti, které jsou zásadní a v současné době tolik potřebné: odpovědnost, svědomí, vzdělanost, neovlivnitelnost, pravdomluvnost, přemýšlivost, pracovitost a hrdinství.

Přehled činnosti Divadla jednoho herce

Divadlo jednoho herce bylo založeno v roce 2004.

Uvedené inscenace:

 • Deník o jízdě z Čech až na konec světa – Václav Šašek z Bířkova (premiéra 2004)
 • Maryša – Alois a Vilém Mrštíkové (premiéra 2006)
 • Romeo a Julie – William Shakespeare (premiéra 2008)
 • Příhody lišky Bystroušky – Rudolf Těsnohlídek (premiéra 2011)
 • Jan zvaný Hus (premiéra 2014)
 • Karel IV. (premiéra 2016)
 • Založení Československé republiky, aneb z deníku pradědečka (premiéra 2018)
 • Anděl pro Karla Kryla (premiéra 2019)
 • Putování Jana Amose Komenského (premiéra 2020 – odloženo)
 • Deník chlapce narozeného v roce 1970 (připravujeme)