Maryša

 • Alois a Vilém Mrštíkové (1894)
 • Premiéra: 24. 10. 2006
 • Scénář a režie: René Josef
 • Hraje: René Josef
m4Mnohým se může zdát, že osud dívky Maryši provdané proti své vůli za starého, surového vdovce je pro současnost příběhem zaprášeným či vyčpělým. Nepochopitelným se může jevit i způsob, jakým dívka vyřešila problém, v němž se ocitla. Však marná sláva, když se rozhlédnete kolem sebe a přečtete si případy z černé kroniky či soudních síní, zjistíte, že jediné, co se proměnilo, jsou vnější kulisy a technický rozvoj, ale ne lidé. Ve vztazích mezi lidmi stále převažují aspekty hmotné a citové se vytrácejí. To vše znamená reálné potvrzení premisy, že ne doba utváří lidi, ale lidé dobu. Lidé jsou nepoučitelní a především věří, že zrovna jich se to netýká.
A právě z tohoto úhlu pohledu vychází inscenace Maryša, v níž hlavním hrdinou je otec. Hra se otevírá situací, kdy otec Maryši musí zlikvidovat pozůstalost po dceři a muži, kterého jí vnutil. Majetek, peníze a hromadění věcí jsou nejen tématem, ale též výrazovými prostředky, s kterými a přes které vede herec dialog s diváky. To znamená, že postavy ztělesňuje přes sebe jen částečně, ale větší důraz je kladen právě na věci – předměty. Předměty se nacházejí v kuchyňské almárce Maryši a v rukou inscenátora se mění v postavy dramatu. Dokáže vdechnout život hrníčku, hmoždíři, nůžkám, noži i klobouku, přičemž tyto předměty jsou jak sebou samými, tak dramatickými osobami. To platí jak v konkrétní, tak v metaforické rovině sdělování. Díky nim a přes ně se před námi rozvine příběh o lásce, nenávisti, rezignaci a vzdoru. Příběh člověka a příběh věcí ožívajících v jednotě obsahu a tématu.
     Představení je vhodné i pro žáky 5. – 9. ročníku ZŠ.     Délka představení 45 minut.

Přehled činnosti Divadla jednoho herce

Divadlo jednoho herce bylo založeno v roce 2004.

Uvedené inscenace:

 • Deník o jízdě z Čech až na konec světa – Václav Šašek z Bířkova (premiéra 2004)
 • Maryša – Alois a Vilém Mrštíkové (premiéra 2006)
 • Romeo a Julie – William Shakespeare (premiéra 2008)
 • Příhody lišky Bystroušky – Rudolf Těsnohlídek (premiéra 2011)
 • Jan zvaný Hus (premiéra 2014)
 • Karel IV. (premiéra 2016)
 • Založení Československé republiky, aneb z deníku pradědečka (premiéra 2018)
 • Anděl pro Karla Kryla (premiéra 2019)
 • Putování Jana Amose Komenského (premiéra 2020 – odloženo)
 • Deník chlapce narozeného v roce 1970 (připravujeme)