Král český a císař římský Karel IV.

 • Karel IV. (1316 – 1378)
 • Premiéra: 25. 1. 2016
 • Scénář a režie : René Josef
 • Hraje: René Josef

K2Představení vzniklo k 700. výročí narození Karla IV. v Praze. (14. května 1316)

KAROLUS QUARTUS DIVINA FAVENTE CLEMENTIA ROMANORUM IMPERATOR ET BOHEMIA REX

Charakteristika představení

Král český a císař římský Karel IV., oprávněně zvaný Otec vlasti, je monumentální postavou naší země. A nejen naší. Je evropskou osobností. Jeho vzdělanost byla na tehdejší dobu ohromná a jeho státnický rozhled velký. Byl to muž, který měl vizi a především vůli ji naplnit. Uměl pět řečí, založil pražské arcibiskupství, univerzitu, Nové město pražské. Pro české korunovační klenoty postavil hrad Karlštejn, přemostil Vltavu mostem a sepsal svůj životopis. Především ale vtělil stará česká práva do říšského zákoníku a tak navždy vymezil nedělitelné území naší země.

Prostředek sdělení

Obsáhnout a odvyprávět celý příběh života kralevice, krále a císaře Karla je skoro nemožné. V představení vám předestřeme jen některé zajímavé události ze života našeho Otce vlasti. Průvodcem skrze jeho osud vám bude šašek. Ten s ním totiž byl od časů italského dobrodružství, které Karel zažil, když mu bylo patnáct let, až do jeho smrti. S pomocí rozličných rekvizit, které v šaškových rukou budou ožívat a stávat se postavami, vám předvede a zahraje situace a důležité momenty, které měly na život největšího z Čechů zásadní vliv.

Zaměření

Představení je také vhodné pro žáky 5. – 9. ročníku ZŠ a studenty SŠ. Délka představení cca 45 minut.

Předpokládaný přínos

Srozumitelnou a zajímavou formou seznámit mladého diváka nejen se životem Karla IV., ale také s jeho odkazem:

„Pamatujte, že se jasně a pevně hlásím k přemyslovskému rodu, jehož sláva i čest je i ctí a slávou mou.“

„Proto k tomu obracíme usilovnou péči, jak bychom vlastní a dědičné království své české vhodnými prostředky k růstu rozmnožili a jeho hranice novými a širokými končinami země rozšířili.“

„Aby se nemuseli naši věrní obyvatelé království, kteří bez přestání lační po plodech vědění, doprošovat v cizích zemích almužny, ale aby nalézali v království stůl k pohoštění připravený, ustavujeme tímto Vysoké učení Pražské.“

„České království je nejmocnějším údem Svaté říše římské, ale není jejím lénem. Čechy se spravují podle vlastních zákonů a jeho král je volen českým sněmem. Římský císař nemá práva o něm rozhodovat, ač o to neustále usiluje.“ (Karel, když byl císařem, postaral se o to, že tohle zvykové právo bylo navěky vtěleno do Zemského zákona, aby už nikdy nikdo nemohl vnášet na naši zemi jakékoli nároky. A pokud se tak stalo, byl to jen a jen problém nás samotných, že jsme to dovolili. )

„Jestli padnu, tak mi oči vyklovou havrani a polní myši roztahají kosti. Ale vím, že musím vést své lidi a můj prapor musí ostatním ukazovat cestu. Musím se vrhat do největších srážek a strhávat ostatní, třeba starší a zkušenější, neboť takový je neúprosný zákon války!“

„Je nedůstojné, že české království nemá svou arcidiecézi. Pro pomazání si český král musí jezdit do Mohuče, stejně jako čeští církevní hodnostáři. Přitom v bavorské Mohuči a v polském Hnězdně tyto arcidiecéze založili české misie vedené svatým Vojtěchem Slavníkovcem.“  (Karel dosáhl církevní nezávislosti zřízením pražského arcibiskupství. Započal stavbu chrámu svatého Víta a založil klášter Emauzy, kam pozval mnichy z Chorvatska, kteří dodržovali slovanský bohoslužebný jazyk Cyrila a Metoděje.)

Přehled činnosti Divadla jednoho herce

Divadlo jednoho herce bylo založeno v roce 2004.

Uvedené inscenace:

 • Deník o jízdě z Čech až na konec světa – Václav Šašek z Bířkova (premiéra 2004)
 • Maryša – Alois a Vilém Mrštíkové (premiéra 2006)
 • Romeo a Julie – William Shakespeare (premiéra 2008)
 • Příhody lišky Bystroušky – Rudolf Těsnohlídek (premiéra 2011)
 • Jan zvaný Hus (premiéra 2014)
 • Karel IV. (premiéra 2016)
 • Založení Československé republiky, aneb z deníku pradědečka (premiéra 2018)
 • Anděl pro Karla Kryla (premiéra 2019)
 • Putování Jana Amose Komenského (premiéra 2020 – odloženo)
 • Deník chlapce narozeného v roce 1970 (připravujeme)