ZPÁTKY DO EVROPY – DENÍK O JÍZDĚ Z ČECH AŽ NA SÁM KONEC SVĚTA

 • Václav Šašek z Bířkova (1466)
 • Premiéra: 30. 4. 2004
 • Scénář a režie: René Josef
 • Hraje: René Josef
d1Občas se zdá, jako by všichni, včetně politické reprezentace, zapomínali, že my, Češi, jsme do Evropy nejen vždy patřili, ale především ji utvářeli a formovali. Jiřího z Poděbrad vedly důvody státnické i osobní k tomu, aby zformuloval deklaraci, v níž se snažil stanovit principy soužití evropských panovníků, v dnešní době soužití národů. V deklaraci navrhoval regule upravující vzájemné obchodování a především stanovil způsoby smírných vyjednávání a systém smluv mezi zeměmi, což podmínil vzájemnou podporou jednotlivých vladařů jako osobností určujících, jak se bude žít. Jeho záměrem bylo zarazit věčné evropské války kvůli území, víře, nerostnému bohatství, polím, lesům… Prostě se snažil zamezit krveprolévání. Proto vypravil poselstvo pana Lva z Rožmitálu, aby s deklarací seznámil pomazané hlavy evropských dvorů. Zároveň tím dával najevo, že země Koruny české jsou země mírumilovné a bohaté, neboť Evropa se ještě stále třásla před naší pověstí kacířů a především neohrožených a vždy vítězících bojovníků. Když se počátkem XX. století ustavovala Společnost národů, dnešní OSN, nabídl československý prezident Masaryk jejímu výboru k prostudování právě deklaraci krále Jiřího. Některé body z ní byly dokonce použity.
Zprostředkovat příběh mise vyslané králem Jiříkem z Poděbrad stojí na jednom herci a sumě rekvizit. Princip vyprávění propojuje všechny výrazové prostředky sloužící k prožitku postavy, k odstupu, komentáři, zcizení. Partnery jsou potom diváci, postavy, které zosobňuje, a rekvizity. Záměrná přetržitost jevištní komunikace plus všechny možné odbočky a zcizení je účinná pro přijetí základního tématu. Text je částečně historický v řeči stylizované a současný v řeči volné. Tento příběh podle skutečné události je obohacen o ukázky z evropské literatury: Krysař, Robinson Crusoe, Jana z Arku, Důmyslný rytíř Don Quijote. Slavné příběhy jsou zpracované jako totemové divadlo. Velice zajímavé jsou také kytarové ukázky evropské hudby. Keltská kytara, španělské flamengo, nechybí německá píšťala či francouzská harmonika. Diváci mohou nahlédnout do historie, připomenout si, v čem jsme odlišní od ostatních národů a v čem jsme stejní. Co pro lidstvo znamenalo např. Longinovo kopí nebo třeba jenom svačina z města Sandwich …
     Představení je vhodné pro žáky 5. – 9. ročníku ZŠ a SŠ.     Délka představení 45 minut.

Přehled činnosti Divadla jednoho herce

Divadlo jednoho herce bylo založeno v roce 2004.

Uvedené inscenace:

 • Deník o jízdě z Čech až na konec světa – Václav Šašek z Bířkova (premiéra 2004)
 • Maryša – Alois a Vilém Mrštíkové (premiéra 2006)
 • Romeo a Julie – William Shakespeare (premiéra 2008)
 • Příhody lišky Bystroušky – Rudolf Těsnohlídek (premiéra 2011)
 • Jan zvaný Hus (premiéra 2014)
 • Karel IV. (premiéra 2016)
 • Založení Československé republiky, aneb z deníku pradědečka (premiéra 2018)
 • Anděl pro Karla Kryla (premiéra 2019)
 • Putování Jana Amose Komenského (premiéra 2020 – odloženo)
 • Deník chlapce narozeného v roce 1970 (připravujeme)