Technické podmínky realizace divadelního představení

Z hlediska náročnosti kvality uměleckého výkonu doporučujeme na 1 představení pozvat cca 80 diváků.LB6

  • Příjezd na místo konání 45 min. před představením.
  • Délka představení cca 45 minut.
  • Technické požadavky: 1 stůl + 5 židlí.
  • Prostor pro představení cca 3 x 6 m.
  • Bez předchozího svolení umělce nepořizovat obrazové či zvukové záznamy představení.