Divadlo jednoho herce

Divadlo jednoho herce – hrajeme od roku 2004

Divadlo jednoho herce je, sportovní terminologií řečeno, desetiboj. Aby takovéto divadlo mělo úspěch a dobře fungovalo, můsíte zvládnout všechny disciplíny. Pokud byť jen v jediné uděláte chybu, může to zhatit celé dílo. Naší představou je dlouhodobá spolupráce se školami a v tomto ohledu nechceme nic podcenit.

  1. Námět – Dnešní mladá generace má mnoho možností, jak trávit volný čas. Hrát hry na PC, sledovat filmy, poslouchat hudbu, sportovat… Je těžké takto náročného diváka zaujmout. Vybrat vhodné a zajímavé téma je základní kámen úspěchu.
  2. Zpracování – Ne každé téma jde zpracovat. Několikrát jsme se o tom sami přesvědčili. I když máte zajímavou představu, některé věci prostě nejdou realizovat. Buď zcela, nebo částečně to nefunguje. Dobrý nápad na zpracování je k nezaplacení.
  3. Dramatizace – Tak jako jabloň se jednou do roka musí ostříhat, i divadelní text vzniká z literární předlohy stříháním a zaštipováním. Když se to umí, přinese odborně a citlivě provedená úprava šťavnatá a zdravá jablka.
  4. Režie – U divadla jednoho herce je důležitou součástí režie samotný herec. S každou reprízou se představení vyvíjí a posouvá. Bez těchto změn by hra časem ztratila náboj a lehkost.
  5. Výběr diváků – Každý věk nese s sebou určité poznání a zkušenosti. K tomu se musí přihlížet při výběru a zpracování divadelních představení. Obsah může být občas stejný, ale způsob sdělení musí být přiměřený věku diváka.
  6. Počet diváků – Je důležité dodržet rozumný počet diváků na představení. Sál s dobrou akustikou snese diváků více. Pokud herec není vidět a je mu špatně rozumět, je to skutečná tragédie.
  7. Prostředí – Dobrý herec s dobrým představením zaujme kdekoliv. Jsou prostory, kde se hercům hraje lépe a kde naopak hůře. To ale nic nemění na faktu, že herec musí představení zvládnout s hereckou technikou v každém akusticky odlišném prostoru.
  8. Délka představení – Od první třídy ZŠ máme naučeno, že po 45 min. pozornosti následuje přestávka. Všechna představení vychází z této zkušenosti. V praxi je to odzkoušeno a funguje to dokonale.
  9. Technické zajištění – Je vhodné mladému divákovi připomenout před představením, aby si vypnul mobil, případně schoval pití a svačinu. Herec během realizace divadla již nemůže na věci rušící ostatní diváky reagovat.
  10. Herecký výkon – Divadlo jednoho herce stojí a padá na jednom herci.