Romeo a Julie

 • William Shakespeare (1595)
 • Premiéra: 1. 10. 2008
 • Scénář a režie: Vladimír Zajíc
 • Hraje: René Josef
r6Prastarý a slavný příběh nenaplněné lásky mladých milenců z města Verony má přesah do každé doby, do každého společenského uspořádání. Mládí má své nezadatelné a nezpochybnitelné pravdy a jednou z nich je snaha – a někdy i schopnost – přemoci láskou nenávist. Není až tak důležité, že ryzí a vřelý vztah mladíka a dívky skončí tragicky, ale podstatné je, že díky jejich lásce se zaryté nepřátelství rodů, a vůbec člověčí nevraživosti, obnaží v celé své zbytečnosti, trapnosti a především nesmyslnosti. Romeo a Julie v sobě mají zabudován silný archetyp naděje i marnosti života. To dokazuje fakt, že jej po čtyři sta let stále sledujeme a prožíváme a že, řečeno slovy velkého alžbětince, věčně bude srdce jímat znova, žal Juliin a bolest Romeova.
Výrazové prostředky, s kterými a přes které vede herec dialog s diváky o lásce, vycházejí z principů loutkového divadla. V tomto případě herec ztělesňuje postavu Truhláře – vypravěče příběhu. Ostatní postavy dramatu vznikají z předmětů, které běžně naleznete na ponku truhlářské a řezbářské dílny: nebozezy, hoblík, sekera, štětka, atd… Těm všem inscenátor dokáže vdechnout život, přičemž tyto předměty jsou jak sebou samými, tak dramatickými osobami. Také výprava vzniká z toho, co je v dílně po ruce. Příběh milenců a příběh věcí ožívá v jednotě obsahu a tématu, neboť nástroje truhláře jsou ostré, zraňující a při nevhodném použití dokonce smrtící. Aby vynikl vyhrocený kontrapunkt mezi láskou a nenávistí, mezi schopností se dotknout a obejmout nebo se jen bodat a sekat, vyrobí si truhlář loutky Romea a Julie: Tím se stanou znakem lidství v jeho tělesné i duchovní podstatě, a ne jeho pouhými vnějšími projevy jako ostatní postavy.
     Představení je vhodné i pro žáky 5. – 9. ročníku ZŠ.     Délka představení 45 minut.

Přehled činnosti Divadla jednoho herce

Divadlo jednoho herce bylo založeno v roce 2004.

Uvedené inscenace:

 • Deník o jízdě z Čech až na konec světa – Václav Šašek z Bířkova (premiéra 2004)
 • Maryša – Alois a Vilém Mrštíkové (premiéra 2006)
 • Romeo a Julie – William Shakespeare (premiéra 2008)
 • Příhody lišky Bystroušky – Rudolf Těsnohlídek (premiéra 2011)
 • Jan zvaný Hus (premiéra 2014)
 • Karel IV. (premiéra 2016)
 • Založení Československé republiky, aneb z deníku pradědečka (premiéra 2018)
 • Anděl pro Karla Kryla (premiéra 2019)
 • Putování Jana Amose Komenského (premiéra 2020 – odloženo)
 • Deník chlapce narozeného v roce 1970 (připravujeme)