Naše zem

Mám rád ta nádherná rána 
Z vrcholů hor shlíží den 
Mám ji rád je to našich srdcí brána 
Tahle zem nosí tisíce jmen
 
Básník ji prošel s notesem
Šel nazdařbůh za nosem
Zasněná tvář
Křížek a snář za pasem

Skrývá tajemství, předky, stáda
Sokoli krouží nad lesy
Dokáže brát, dokáže vracet ráda
Jezera spojená s nebesy  

Malíř ji štětcem pohladil
Do rámu úsvit zasadil
Všechno co měl
Za barvy zaplatil     

Sladká od krve slaná od pláče pláče
Nepřízni osudu vzdoruje
Tvář od sazí voňavé koláče
Těm, kdo z pole jdou, daruje

Skladatel slyšel řeky hlas
Tu sílu neumlčí mráz
Malý pramen
nezastaví ani hráz

Mám rád nádherný soumrak
V objetí hvězd začíná sen
Každou noc čekám a věřím v zázrak
Že zítra zas přijde den
V téhle zemi doma jsem
V téhle zemi doma jsem
V téhle zemi 
Všude doma jsem